Exclusive-IT stagingomgeving

Welkom in onze stagingomgeving. Indien u momenteel een project of product bij ons in ontwikkeling of beheer heeft, kunt u hier de voortgang ervan volgen.

Gebruik de volledige link naar uw specifieke stagingomgeving of neem contact met ons op via e-mail of telefoon voor ondersteuning.

Wat is een stagingomgeving?
Exclusive-IT hanteert een DevOps SDLC-werkwijze. Hierbij doorloopt de software 6 fasen en 5 omgevingen. De stagingomgeving is de laatste omgeving voordat uw software in productie kan worden genomen. In deze stagingomgeving nodigen wij u en eventuele ketenpartners uit om gezamenlijk de wijzigingen door te nemen, alvorens ze voor iedereen beschikbaar worden gemaakt.